Vrijwilligers

Voor de activiteiten - waarvan de kernactiviteit is, het ontwikkelen en vastleggen van een yogavorm aangepast aan de mogelijkheden van het nudisme - die wij als vereniging opzetten; zijn wij voor een groot deel afhankelijk van vrijwillige krachten. Zonder hun inzet hebben wij geen bestaansmogelijkheid. Omdat er vanzelfsprekend een natuurlijk verloop is onder onze medewerkers, zoeken wij telkens nieuwe vrijwilligers.

Nudisme

Deze vorm van yoga voor nudisten heet “haptoyoga” nu. Van onze vrijwilligers-in-spe - indien ze de hier geworpen handschoen aannemen - wordt verwacht dat zij de uitdaging van het nudisme tot de hunne maken. Verder zijn er tussen de lessen door allerlei kleine werkzaamheden te doen. Natuurlijk geven wij nieuwe vrijwilligers de mogelijkheid voor een gewenningsperiode. Wij geven les in huiskamercursussen over alle aspecten van haptoyoga. De ervaring uit deze lesgroepjes, wordt verder meegenomen naar de vastlegging in een boek met de werktitel “Haptoyoga Werkboek”. Het is de bedoeling dat dit het eerste standaardwerk over haptoyoga wordt! Veel ligt al vast, maar net zo veel, moet nog nader worden bekeken. Onze cursisten ervaren weekin-weekuit in kleine groepjes dat haptoyoga voor hen geeft wat ze in andere benaderingen van yoga niet konden vinden. Het geeft ons de overtuiging om door te gaan.

Leren lesgeven

Deze huiskamercursussen zijn financieel alleen haalbaar binnen een vereniging met voldoende vrijwilligers. We doen het voor elkaar, daarom blijft het haalbaar. Wie les geeft, ontvangt les van een ander. Zo geven huiskamercursussen de mogelijkheid, om op een één-op-één basis - in de praktijk - te leren lesgeven. Dit leren lesgeven kan zelfs gratis zijn, omdat deze lesgevers-in-spe de basis vormen voor nieuwe huiskamergroepjes. Daarmee is de cirkel rond. Zolang haptoyoga nog niet is uitontwikkeld, is de bovenstaande vorm (als vrijwilliger) echter de enige manier voor wie zich in het lesgeven van haptoyoga wil bekwamen.

Zo geven wij de mogelijkheid om als les-assistent - onder begeleiding van een ervaren lesgever - meteen de praktijk van het lesgeven te ervaren. De les-assistent - lesgever in spe - krijgt een klein element van de les. Dit stukje les wordt tevoren zorgvuldig uitgelegd. Tijdens de les, wordt met tevoren afgesproken handgebaren-NGT aangegeven waar in de les, de lesassistent de les mag overnemen. Dus krijgt deze lesgever-in-spe vrij snel inzicht in eigen capaciteiten. Vanuit dit zelfvertrouwen, wordt verder gewerkt aan de moeilijkere onderdelen.

Website

Deze website en Natspel.nl - waar we meer info kunnen vinden - is een goed voorbeeld van vrijwillige inzet binnen de vereniging Maha Vira. Het “Natspel-team” zoekt uitbreiding met creatieve mensen, zodat we deze site interessant kunnen houden. Een site die niet dynamisch is raakt namelijk in de vergetelheid. De vrijwilligers van het “Natspel-team” werken samen via het internet, dus is het voor hen niet nodig om in het Noorden van het land te wonen.