Haptoyoga Werkboek

Werken aan een vorm...

We komen hier met het begin uit het ‘Haptoyoga Werkboek’ zoals dat in een incomplete, papieren versie reeds het licht heeft gezien. In deze digitale vorm is het niet mogelijk de lay-out en de meeste illustraties mee te nemen. De site zou in dat geval uit de beschikbare ruimte lopen en bovendien veel te traag worden.

Met deze kopie van de tekst van het eerste gedeelte van dit boek. Hiermee hopen we een idee te geven van de hybride opzet. De afwisseling van essay- en romanvorm speelt hierin een voorname rol. De roman wordt daartoe bij een cliffhanger afgebroken, opdat de spanning in de lucht blijft hangen.

Proef de vrijheid

Proef de vrijheid van de nieuwe tijd. Bewust blij met eigen lijf en leden, om te ervaren de adem van geluk.
Zo sta ik in het leven, als een rots in de branding, om te ervaren de nectar van het Zijn.
Onttroond zijn zij de modekoningen uit het land, want ik regeer de Golf van Gelukzaligheid.

Voorwoord.
De verantwoording in de tekst van het ‘Haptoyoga Werkboek’ zoals deze in diverse uitgaven was weergegeven.
Inleiding.
Een uitgebreide inleiding bij het ‘Haptoyoga Werkboek’. wij baseren ons hierbij op de laatste incomplete papieren versie.
Voorbereiding.
Allerlei kenniselementen die de cursist kunnen voorbereiden op het volgen van de cursus.
Hoofdstuk 1.
Over werken met sensualiteit en speelse massage.
Meedoen aan haptoyoga.
De ‘vereniging Maha Vira’ organiseert diverse huiskamercursussen (natspel.nl).