Frame verschuiven >>>

Introductie

De site “haptotantra.nl” is momenteel in ontwikkeling. De Bedoeling is dat deze site samen met een boek en een DVD één geheel gaat vormen. Voorlopig wordt deze site gebruikt voor de ontwikkeling van het benodigde materiaal. Belangstellenden kunnen aan dit project meewerken; wie vaart er mee?

De werktitel van het boek is “Haptotantra Werkboek”. Dit boek vormt de kern van het project. Het boek heeft deels een romanvorm, zo is het mogelijk gevoelsmatige ervaringen weer te geven, zonder in de privacy van echte cursisten te treden. Waar nodig is er ook een aanvullende technische tekst. Deze wordt beurtelings vanuit het perspectief van en vrouw of een man geschreven.

Geen saaie soap

Het is niet de bedoeling dat het romangedeelte van uitmondt in een saaie soap. De ontwikkeling van de karakters moet naast de plotlijnen zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Wat deze romanfiguren betreft kunnen mede auteurs zich het beste richten op één hooguit twee figuren. Vrouwen identificeren zich met een vrouw; mannen vanzelfsprekend met een man. Zo komt vanuit de persoonlijke ervaring een romanfiguur tot leven.

In de eerste opzet is het een dubbelroman; er zijn dus twee kernplots. allereerst is er een soap, die zich ontwikkelt in de richting van een detective. Daarbinnen wordt door één van de hoofdfiguren (Sita) een sciencefiction gelezen. Het zou best kunnen, dat er al schrijvende een plot verdwijnt. De soap-detective heet “Het Vrijheidskwartier” De sciencefiction-fantasie heeft de werktitel “Taboe”.
 

Contact

Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van deze site vragen oproept. Voor die vragen en verdere informatie over het concept “Haptoyoga Werkboek” (en eventuele aanmelding) kunt u terecht bij:

Maha Vira (Louis van Gorkom),
tel. 0512-532736.

Deze website is nog niet afgerond, eigenlijk staat ze nog in de kinderschoenen. Vanuit een opbouwende instelling is kritiek welkom. Het Natspel-team zoekt bovendien uitbreiding met mensen, die wat hebben met het onderwerp van deze website. Wij zoeken dus creatieve, onbezoldigde medewerkers (vrijwilligers) met een hart voor onze zaak en evaring met het bouwen van websites.

Het kan zijn dat het bovenstaande u aanspreekt. Vanzelfsprekend nemen wij uw reacties serieus. Voor vragen, tips en info over deze website kunt u terecht bij de Natspel-webmaster: hari46@telfort.nl